Celovita rešenja za tretiranje stajskog đubriva na farmama svinja i farmama za krupnu rogatu stoku

FLEKSTIM INDASTRI nudi punu paletu opreme za tretiranje stajskog đubriva, upravljanje životinjskim otpacima i spaljivanje, robote i drugu opremu za ispiranje i dezinfekciju farmi za uzgoj životinja i produkte namenjene za povećanje na bio-sigurnosti na farmama.

Deo naših profesionalnih rešenja za tretiranje stajskog đubriva su: