Cookies Policy


1. Politika o korišćenju kolačića

Ova politika se primenjuje na kolačiće i veb stranice, upravljane od S.C. FLEXTIM INDUSTRY S.R.L., sa sedištem u Temišvaru, TIMIS, 4 Nicolae Balcescu Square, Rumunija

2. Šta su kolačići?
Kolačić je mala datoteka koja se sastoji od slova i cifri koja će se čuvati na kompjuteru, mobilnom terminalu ili na drugoj opremi korisnika, sa koga je dostupan internet. Kolačić se instalira upitom upućenim od veb servera ka čitaču (npr. Internet Explorer, Chrome), i potpuno je "pasivan" (ne sadrži softver, viruse ili špijunski softver i nema pristupa do informacija na čvrstom disku korisnika).

3. Za šta se koriste kolačići?
Te datoteke daju mogućnost raspoznavanja terminala korisnika i predstavljanja sadržaja na odgovarajući način, adaptiran preferencijama korisnika. Kolačići osiguravaju korisnicima prijatno krstarenje i potpomaže napore FlexTim-a da pruža udobne usluge korisnicima: n.pr: - preferencije što se tiče onlajn poverljivosti, kolica za kupovinu ili odgovarajuće reklame. Ti podaci se koriste i za izradu uopštenih anonimnih statističkih podataka koji nam pomažu da shvatimo kako dati korisnik koristi naše veb stranice, što nam omogućuje da poboljšamo njihovu strukturu i sadržaj, ne identifikujući ličnost korisnika.

4. Kakve kolačiće koristimo?
Koristimo dve vrste kolačića: Na sesiji i fiksirane. Datoteke za jednu sesiju su privremene datoteke koje ostaju u terminalu korisnika do kraja sesije ili do zatvaranja aplikacije (veb čitača). Fiksirani ostaju na terminalu korisnika za period određen od parametara kolačića, ili dok ne budu izbrisani ručno od korisnika.

5. Kako se koriste kolačići na ovom sajtu?
Poseta ovom sajtu može da postavi kolačići za ciljeve:

 • Kolačići za efektivnost sajta
 • Kolačići za analizu korisnika
 • Kolačići za registraciju
 • Reklamni kolačići
 • Kolačići od dostavljača reklamnih usluga

6. Da li kolačići sadrže lični podatke?
Sami "kolačići" ne zahtevaju ličnu informaciju, kako bi bili korišćeni, i u većini slučajeva ne identifikuju lično internet korisnike. Lični podaci sakupljeni korišćenjem "kolačića", mogu da se sakupljaju samo za olakšanje određenih funkcionalnosti za korisnika. Ti podaci su kriptovani na način, koji ne dozvoljava neovlašćenim licima da imaju pristup do njih.

7. Brisanje kolačića
U principu, aplikacije koje se koriste za pristup veb stranici, dozvoljavaju po prethodnom podešavanju da sačuvate "kolačiće" na terminalu. Ta podešavanja mogu da budu promenjena tako da automatsko administriranje "kolačića" bude blokirano od veb čitača ili da korisnik bude informiran svaki put kada se "kolačići" šalju na njegov terminal. Detaljna informacija o načinima i mogućnostima za upravljanje "kolačića" možete da nađete u oblasti za podešavanja aplikacije (veb čitača). Ograničavanje korišćenja kolačića može da utiče na određene funkcije veb sajta.

8. Zašto su kolačići važni za internet?
Kolačići sa u centar efektivnog rada interneta, tako što pomažu za stvaranje udobnog pretraživanja, adaptiranog preferencijama i interesima svakog korisnika. Ne prihvatanje ili deaktiviranje kolačića može da učini nemogućim korišćenje nekih sajtova.
Odbijanje ili deaktiviranje "kolačića" ne označava da više nećete da dobijate onlajn reklame - samo što one više neće moći da uzme u obzir vaše preferencije i interese koje su podvučene vašim ponašanjem prilikom krstarenja.
Primeri za važne primene "kolačića" (koje ne zahtevaju potvrđivanje autentičnosti korisnika putem naloga):

 • Sadržaj i usluge usklađene sa preferencijama korisnika - kategorije produkta i usluga.
 • Ponude usklađene sa interesima korisnika - memorisanje lozinki.
 • Memorisanje filtera za zaštitu deteta u internet sadržaju (opcije za porodični režim, funkcije za bezopasnu pretragu).
 • Ograničavane učestalosti pokazivanja reklama – ograničavanje broja impresija date reklame za konkretnog korisnika datog sajta.
 • Dostavljanje pogodnijih za korisnike reklama.
 • Funkcije za merenje, optimizaciju i analizu - kao na primer potvrđivanje datog nivoa saobraćaja ka datom veb sajtu, kakav tip sadržaja se razgleda i kako korisnik stiže do veb sajta (na primer preko pretraživača, direktno od drugi veb sajtova i td.). Veb sajtovi izvršavaju te analize njihovog korišćenje sa ciljem da poboljšaju sajtove u korist korisnika.