Privacy policy


Flextim Industry S.R.L. - Politika poverljivosti
Flextim Industry S.R.L., kao autor / vlasnik / administrator veb sajta www.manure-management.rs , garantuje neprikosnovenost ličnog života i bezbednosti informacije dostavljene od vas, kada koristite taj veb sajt, uključujući lične podatke, u kom cilju ste kreirali i primenjujete tu Politiku za poverljivost. Pristup/vaša poseta ovom veb sajtu e predmet Politike za poverljivost, pretpostavlja vaše izričito prihvatanje tih pravila i predstavlja neodvojivi deo sporazuma (ugovora) između strana.
Flextim Industry S.R.L. zadržava pravo da menja i aktualizuje u svako vreme sadržaj veb sajta www.manure-management.rs , kao i politiku za poverljivost, bez bilo kakvog prethodnog obaveštenja. Zato, molim, posećujte ovaj odeljak redovno.
U ovom dokumentu reči u jednini uključuju množinu, reči u množini uključuju jedninu, reči koje označavaju muški rod, uključuju ženski rod, a reči koje označavaju ženski rod, uključuju muški rod.

Određenja
Lični podaci - bilo kakva informacija o identifikovanom ili fizičkom licu koje podleže identifikaciji; lice koje podleže identifikaciji je lice koje može da bude identifikovano direktno ili indirektno, specijalnije putem identifikacionog broja ili po jednom ili više obeležja, specifičnih za njegovu fizičku, fiziološku, psihičku, ekonomsku, kulturnu ili socijalna identičnost;
obrada ličnih podataka - svaka operacija ili ukupnost operacija koje se vrše sa ličnim podacima automatskim ili ne automatskim sredstvima, kao sakupljanje, registrovanje, organizovanje, čuvanje, adaptiranje ili promena, izvlačenje, konsultovanje, korišćenje, otkrivanje trećim stranama putem predavanja, razglašavanja ili na bilo koji drug način, sjedinjavanje ili kombinovanje, blokiranje, brisanje ili uništavanje;
Memorisanje - čuvanje sakupljenih ličnih podataka na bilo koji nosač;
sistem za memorisanje ličnih podataka - svaka organizovana struktura ličnih podataka, dostupna po određenim kriterijumima, nezavisno da li je ta struktura organizovana centralno ili decentralizirano ili se distribuira u skladu sa funkcionalnim ili geografskim kriterijumima;
operator - svako fizičko ili pravno lice, privatno ili javno-pravno, uključujući javne organe, institucije i njihove teritorijalne strukture koje određuje cilj i sredstva za obradu ličnih podataka;
treća strana* - svako fizičko ili pravno lice, privatno ili javno-pravno, uključujući javne organe, institucije i njihove teritorijalne strukture, različito od subjekta podataka, operatora ili ovlašćenog lica, ili lica, koja su pod direktnim rukovodstvom operatora ili ovlašćenog lica ovlašćeni da obrađuju podatke;
Primalac - svako fizičko ili pravno lice, privatno ili javno-pravno, uključujući javne organe, institucije i njihove teritorijalne strukture kojima se otkrivaju podaci, nezavisno da li su treće strane ili ne; javni organi kojima se saopštavaju podaci u okviru specijalne istraživačke nadležnosti, se ne smatraju primaocima;
Anonimni podaci - podaci koji zbog svog specifičnog porekla ili obrade ne mogu da budu povezani sa identifikovanim ili licem koje podleže identifikaciji;
Podaci za biznis kontakt - podaci koji uključuju ime, dužnost, biznis adresu, telefonski broj ili e-mejl adresu službenika organizacije u tom svojstvu. & Quot; biznis kontakt & quot; ne spada u kategoriju ličnih podataka;
Statistički podaci - podaci koji su prikupljeni kao rezultat obrade ličnih podataka od administratora, ali koji ne mogu da budu korišćeni za identifikovanje lica i koriste se isključivo za statističke i/ili informacione ciljeva, podsticaj.

Prikupljanje ličnih podataka
Flextim Industry S.R.L. može da prikuplja lične podatke od Vas, ali samo uz Vašu saglasnost i ako nam ih dobrovoljno dostavite.
The registration form presented on the site www.manure-management.rs requires information by which you can be identified or by which we can contact you, these being in the & quot; business contact & quot; data category.
Formular za registraciju koji e objavljen na sajtu www.manure-management.rs , zahteva informaciju putem koje možete da budete identifikovani ili putem kojeo možemo da se povežemo sa vama, s tim što su ti podaci iz kategorije & quot; podaci o biznis kontaktima & quot;.
Lični podaci prikupljeni od nas se koriste za sledeće ciljeve:
  • Da se garantuje da sajt odgovara za vašim potrebama.
  • Da nam pomognu da kreiramo i objavimo za vas najpogodniji sadržaj.
  • Za obezbeđivanje pristupa ograničenim odeljcima sajta.
Flextim Industry S.R.L. prikuplja informacije i obrađuje ih u statističkim podacima o stranicama koje posećujete u okviru sajtova, uključujući IP adrese od kojih e sajt posećen. Flextim Industry S.R.L. može da koristi kolačiće sajtova i privremeno čuva lične podatke za sledeće ciljeve:
  • Za povećanje sigurnosti pristupa.
  • Za poboljšanje iskorišćenosti i obezbeđivanje što je moguće boljeg opsluživanja.
U različitim odeljcima Sajta ima veza preko kojih možete da nam pošaljete e-mejl. Vaša e-mejl adresa će biti korišćena kako bi vam poslali odgovor, a vaša poruka će biti sačuvana za buduću proveru, ako odlučite da se ponovo povežete s nama. Od vas dostavljena e-mejl adresa i ime spadaju u kategoriju & quot; biznis kontakti & quot; i Flextim Industry S.R.L. će moći da ih koristi, uključujući i njihovo dostavljanje trećim stranama, uz vašu saglasnost.
Flextim Industry S.R.L. može da otkriva lične podatke trećim stranama, ako se to zahteva od zakona, ili u slučajevima pokazane dobre savesti, kada su takva dejstva neophodna za: (a) poštovanje zakona; (b) zaštita i zaštita prava vlasništva Flextim Industry S.R.L. i njenih veb sajtova, ili (u) slučaju delovanja vanrednih okolnosti za zaštita lične bezbednosti službenika, korisnika produkta ili usluga, ili javnih lica.
Kada se od nas zahteva da dostavimo lične podatke ili nam je dozvoljeno da to uradimo, biće otkriveni samo oni podaci koji su neophodni za ispunjenje predmeta zahteva.
Flextim Industry S.R.L. ne prodaje, menja ili daje u najam lične podatke trećim stranama.
Korišćenje statističkih podataka i anonimnih podataka
Flextim Industry S.R.L. može da koristi statističke podatke ili anonimne podatke dobijene kao rezultat obrade kao operatora, za sledeće ciljeve:
  • Izrada analiza/izveštaja;
  • dostavljanje informacija;
  • Objavljivanje, populariziranje, nuđenje produkata / usluga koje nudi Flextim Industry S.R.L ..
Zaštita prikupljenih ličnih podataka
Flextim Industry S.R.L. koristi metode i tehnologije za sigurnost, kao i politike koje se primenjuju prema službenicima, i radne procedure, uključujući kontrolu i reviziju, za zaštitu ličnih podataka sakupljenih u skladu sa važećim zakonskim odredbama.
Serveri na kojima se hostuju sajtovi su zaštićeni sa ograničenim fizičkim i daljinskim pristupom i instalirani su u tehnički odgovarajućim prostorijama. Ulažemo sve razumne i komercijalno osnovane napore kako bi zaštitili od vas prikupljene lične podatke, da analiziramo nove tehnologije u oblasti i, ako je neophodno, da ih primenimo za poboljšanje naših sistema za sigurnost. Periodično se analiziraju i hardverska i softverska infrastruktura korišćena od rešenja Flextim Industry S.R.L.

Spoljne veze
Veb sajtovi mogu da sadrže linkove ka drugim veb sajtovima koji su izvan kontrole Flextim Industry S.R.L. i za koje smatramo da će vam biti od koristi. Ako dobijete pristup tim linkovima, dobićete pristup do/posetićete veb sajtove koji mogu da imaju različitu politiku za poverljivost od Flextim Industry S.R.L.

Primena te Politike za poverljivost
U slučaju da imate pitanja u vezi Politike za poverljivost ili želite da budete informisani o ličnim podacima koje obrađuje Flextim Industry S.R.L. i koji vas posmatraju direktno, molim povežite se s nama.

Zakonodavstvo
Politika za poverljivost je predmet rumunskog zakonodavstva. U slučaju sudskog spora, prvo će se pokušati da se postigne prijateljski sporazum, u periodu od 30 radnih dana od registriranja žalbe u centrali Flextim Industry S.R.L. za nadležan sud se smatra sud iste administrativne strukture sa sedištem Flextim Industry S.R.L.