Mobilni separatori


  • To je idealno rešenje, ako želite da ga koristite na nekoliko mesta, kada se radi o količinama koje su smatrane malim tokom godine. Preporučuje se za farmerske asocijacije, kao i za bliske farme.
  • Projektirani u zavisnosti od obima stajskog đubriva koji treba da se tretira.
  • Razrađeni u zavisnosti od obima stajskog đubriva koji treba da se tretira.
  • Može da se doda električni generator.
  • Uključuje brojače obima.
  • Veze za creva za brzo povezivanje.
  • Bez ograničenja istovara, kako od visine, tako i u kretanju, za lako sakupljanje čvrstih masa.
  • Može da se uključi pumpa ili uređaj za mešanje (mešalica).
  • Može da se uključi napajajuća pumpa.
  • Električni panel za upravljanje svih elemenata.
...
Mobilni TR-KOM 1
Details
...
Mobilni TR-KOM 2
Details
...
Mobilni TR-KOM 4/300 sa mikro-filtriranjem
Details