Pumpe


Potapajuće ili plivajuće pumpe sa jediničnim ili dvostrukim drobljenjem. Pogodne za upotrebu u posebno teškim uslovima, kada je neophodno prethodno drobljenje čvrstih materija ili vlaknastog sastava ispumpavane tečnosti.