Separatori


Separacija je prvi korak za formiranje celovite instalacije za tretiranje taloga, odobrene od Evropske unije, sa mogućnošću za korišćenje kako čvrste mase (dezinfekcija - kompost), tako i tečne mase ("kapljična fertigacija", "raspršavajuća fertigacija", "fertigacija" u kadi/rezervoaru. Projektirani za maksimalnu eksploataciju kako čvrstih, tako i tečnih separiranih masa.